NOVÝ EXPONÁT Tupolev Tu-154 M “Naganský expres”


Dne 9 . 7. 2015 získalo Letecké muzeum v Kunovicích od Zdeňka Svobodníka se souhlasem společnosti Excalibur Army do své sbírky nový exponát, vládní letoun Tupolev TU-154 M (1016, ex OK-BYZ).

Letecké muzeum v Kunovicích zahájilo v prosinci 2014 spolupráci s Leteckým muzeem Olomouc, prvním společným projektem měla být přeprava dvou letounů Tupolev TU-154M z vojenského letiště v Praze Kbelích do Olomouce a Kunovic. Jedná se o největší akci týkající se přepravy dvou takto rozměrných leteckých exponátů v historii České republiky, její příprava byla ale ohrožena stěhováním Leteckého muzea Olomouc do nových prostor, což mělo za následek jak zpoždění demontáže obou letounů tak hrozily navazující finanční komplikace. Celou situaci pomohlo zachránit Letecké muzeum v Kunovicích pod záštitou Slováckého aeroklubu Kunovice, který oba letouny odkoupil. K vyřešení významnou měrou přispělo Ministerstvo obrany České republiky, které prostřednictvím Agentury hospodaření s nemovitým majetkem pomohlo zajistit prodloužení užívání plochy stojánky na letišti v Praze – Kbely a to bezplatně, vzhledem k tomu, že se jedná o muzejní exponáty. Vstříc rovněž vyšlo velení 24. základny dopravního letectva AČR v Kbelích, které dobrovolníkům demontujícím oba letouny prodloužilo vstup do areálu letiště. O ochotném personálu letiště, který tam mechaniky z Kunovic musí trpět, nemluvě. Díky tomu budeme schopni úspěšně dokončit projekt “VELKÝ PŘELET aneb stádo slonů uchem jehly” – převoz dvou bývalých vládních speciálů a jejich umístěním do obou muzeí. Což znamená zachránit je před sešrotováním. Celá akce tedy pokračuje dál, pouze s posunem termínů realizace do konce roku 2016. Děkujeme všem, kteří tímto pomohli letouny skutečně zachránit.


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR