Letecké muzeum v Kunovicích

Historie

Impuls ke vzniku

Historie letectví v regionu má kořeny ještě před vznikem samostatného Československa, Kunovice jsou v současnosti centrem této tradice. Ať již v minulosti nebo v současnosti, hustota činností spojených s letectvím je nejvíce soustředěna kolem kunovického letiště, v lokalitě, kde se nachází i letecké muzeum.

Aktivity pro zachování letadel veteránů v Kunovicích sahají až do 60. let minulého století, kdy se zakladatelé muzea, parašutisté a členové Slováckého aeroklubu Jiří Marek a Alois Hráček spolu s dalšími nadšenci letectví snažili zachránit výsadkové letouny: americký Fairchild a německý Siebel.

Zakladatelé muzea Jiří Marek a Alois Hráček

Bohužel se jim to nepodařilo. Nekompromisní nařízení ke zničení přišlo od nadřízených orgánů. Obě letadla byla zničena, přičemž v tehdejším Československu šlo o jedny z posledních exemplářů těchto typů letadel.

Kunovský Siebel a Farchild byly záměrně zničeny. Což bylo impulzem k vytvoření sbírky muzea.

Samotné muzeum bylo založeno jako volná dobrovolnická organizace při Slováckém aeroklubu v roce 1970 a pod vedením zakladatelů zahajuje pod názvem Slovácké letecké muzeum svou činnost. Jeho skutečným prvním vystavovaným exponátem se stal v roce 1974 letoun Aero L-29 A Delfín Akrobat, který je v Kunovicích dnes jediným vystavovaným exemplářem tohoto typu letadla na světě.


Aero L-29 A Delfín Akrobat vystavený na první veřejné ukázce exponátů nově vznikajícího leteckého muzea při příležitosti “V. leteckého dne s Květy 76”, září 1976.

Sbírka

Dnes více jak 20 exponátů dokumentuje leteckou historii a leteckou výrobu, která dodnes hraje významnou roli na východní Moravě. Návštěvníci si zde můžou nejen na letouny šáhnout, ale mohou se i podívat do jejich interiérů. Mimo dopravní a sportovní letouny jsou zde vystaveny vojenské letouny, vrtulník a výzbroj Československé lidové armády. Sbírka se postupně systematicky rozrůstá o další exponáty.

Dlouhodobé stání letounů venku i přes maximální nasazení týmu je na exponátech znát a tento stav chátrání je do budoucna neudržitelný. Přesto děláme co je v našich silách, aby se jejich stav postupně zlepšoval.


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR