Zveme na výstavu “Letadlová pošta”

Pošta letadly aneb unikátní výstava o historii letecké poštovní přepravy na území bývalého Československa.

Putovní výstava Muzea vlakové pošty bude od 23. července instalována v historickém letadle Avia Av-14, kde bude přístupná až do 31. října. Jedenáct infopanelů provede návštěvníky pestrou historií letecké poštovní přepravy od roku 1918 až do roku 2010, kdy byl provoz poslední vnitrostátní letecké poštovní linky, vlivem dokončení dálnice D47, ukončen.

Autor výstavy Petr Študent klade největší důraz na období mezi lety 1956 až 1982, kdy byl čsl. poštou dlouhodobě provozován světově unikátní systém poštovní přepravy. Zásilky byly, z důvodů úspory času, na několika linkách pracovníky pošty tříděny ve speciálně upravených letadlech během jejich letu. Kromě poštovní správy USA, která provedla týden trvající experiment v roce 1946, není odborníkům a historikům známo, že by takový systém, tzv. letadlových pošt, byl jinde ve světě provozován. Výstava je doplněna ukázkami leteckých zásilek z padesátých let minulého století a provozních potřeb pošty.V info centru leteckého muzea bude po dobu trvání výstavy dispozici příležitostné razítko s motivem letadlové pošty. První dva dny výstavy bude k dispozici také původní služební poštovní razítko poslední letecké linky z let 1994 – 2010.

O Muzeu vlakové pošty (založeno 2009) a ambulantních poštách.

Muzeum si klade za cíl, aby nebylo zapomenuto na práci posádek ambulantních pošt ve všech u nás používaných druzích poštovní přepravy. Muzeum systematicky shromažďuje dobové artefakty z provozu ambulantních pošt a vzpomínky pamětníků. Sbírky využívá k vydávání časopisu “Československá vlaková pošta – magazín o ambulantních poštách vlakem letadlem a autobusem”, který vychází 3x ročně. Muzeum administrativně sídlí v Brně, ale nemá stálé místo. Výstavy se konají historických vozidlech ambulantních pošt různých majitelů na různých místech.

Ambulantní poštou se rozumí poštovní úřad, ve kterém ve speciálně upraveném dopravním prostředku poštovní posádka při zastávkách přijímala a vypravovala poštovní náklad a během jízdy jej zpracovávala. Nejrozšířenějším druhem ambulantní pošty byla vlaková pošta. Ve speciálních autobusech byly provozovány automobilové pošty. Světově nejvzácnějším typem ambulantní pošty byly letadlové pošty. Systém ambulantních vlakových pošt byl použit poprvé v roce 1837 v Anglii, na našem území poprvé v roce 1850. Provoz vlakových pošt na našem území byl ukončen v roce 1999.
Letadlové pošty ukončily provoz v roce 1982, autobusové v roce 1997.

Obsah výstavy:

Pořádá: Muzeum vlakové pošty a Letecké muzeum v Kunovicích

Kontakt na Muzeum vlakové pošty:

Petr Študent – majitel, kurátor, Vídeňská 66, 639 00 Brno, tel. 607 154 162, vlakovaposta@email.cz, www.vlakovaposta.cz

Srdečně Vás zveme!

Foto archiv: Poštovní muzeum České pošty

Text a foto: Petr Študent


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR