Walter M601 B (8)

Charakteristika

Turbovrtulový dvouhřídelový motor československé výroby s funkcí reverzního proudu vzduchu a spalin. Motor se skládá ze dvou hlavních částí – plynového generátoru dodávajícího horký plyn a volné turbíny, která slouží k pohonu vrtule prostřednictvím reduktoru. Obě části jsou na sobě mechanicky nezávislé a při údržbě oddělitelné. Generátor plynů se skládá z kompresoru tvořeného dvěma axiálními a jedním radiálním stupněm, prstencové spalovací komory a jednostupňové axiální turbíny. Vysokotlaká i volná turbína jsou jednostupňové. Hnací část motoru tvoří axiální volná turbína pohánějící reduktor, který pak pohání vrtuli.

Motory M601 B byla vybavena i legendární kunovická výsadková “Déza” L-410 MA s imatrikulcí OK-DZA (Foto: Michal Orlita)

Historie a vývoj

Vývoj československého turbovrtulového leteckého motoru byl spuštěn v šedesátých letech 20. století pod vedením konstruktéra Ing. Václava Kačírka v tehdejším podniku Motorlet (původně Walter). První prototyp motoru byl testován již v roce 1963, ale jeho další vývoj se protahoval kvůli opakovanému přerušení prací a změnám celkové koncepce. Kompletně přepracovaný motor se poprvé rozběhl roku 1967 a jeho vývoj byl dokončen v roce 1971. Tato první produkční varianta s označením M601 A byla úspěšně certifikována v roce 1975 a téhož roku byla zahájena také její sériová výroba.

Vylepšená varianta M601 B, primárně určená pro letouny L-410 verze UVP, pak byla úspěšně certifikována v roce 1977. Oproti předchozí verzi M601 A měla verze B zařízení pro zvýšení výkonu pomocí vstřikování vody do kompresoru a mohla se pochlubit také delší životností a intervaly mezi generálními opravami prodlouženými na 750 hodin provozu. Motor byl vyráběn ve velkých počtech a byl dále průběžně vylepšován. S postupujícím časem tak výkon i intervaly mezi opravami rostly.

První prototyp L-410UVP výrobního čísla X-01 představený na leteckém dnu s Květy 1976 s motory Walter M601 B. (Foto: Vladimír Janík)

Kromě L-410 pohánějí motory M601 také další malá letadla. Například verze Z sloužila k pohonu zemědělských strojů. Velký počet vyrobených M601 pomohl také k získání provozních certifikací v řadě zemí, včetně USA, díky čemuž se staly úspěšným vývozním artiklem. Celkem jich bylo v letech 1975–2000 vyrobeno 4512.

V pozadí pvní prototyp “Turbočmeláka” XZ-37 T OK-146, který poháněl sériový motor typu M-601 B. (Foto: Vladimír Janík)

V muzeu

Motor M601 B (8) výrobního čísla 803014-B muzeu darovala společnost GE Aviation Czech v létě 2020.

Zajímavost

Nejnovější generace Turboletu letoun L 410 NG s motory GE H80.

Technické údaje

Výkony

Motor M601 B (8) výrobního čísla 803014-B po převozu do Kunovic.
Následovník typové řady M601 motor GE H-80 v řezu

Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR