Rozšiřujeme depozitář

V druhé polovině letošního roku jsme se dočkali výrazného rozšíření depozitáře. Jde o dva velké lodní kontejnery, které jsme získali díky dotaci od Ministerstva kultury, a dva menší, pořízené z vlastních prostředků.

Dvojice velkých kontejnerů, na které Ministerstvo kultury v rámci programu Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví – ochrana před nepříznivými vlivy prostředí poskytlo muzeu 179 tisíc korun, se stala novým domovem pro dva Zlíny (Z-126 a Z-226B) a pro prototyp letounu Wolfsberg Corvus 1F. Ve všech třech případech se jedná o vzácná letadla zapsaná v Centrální evidenci sbírek.

Díky novým kontejnerům můžeme našim letadlům dopřát důstojné a hlavně bezpečné útočiště do doby, než na ně přijde řada s renovací. Doposud byly jejich části rozesety v různých jiných částech depozitáře, tedy na místech, pro která máme naplánované jiné využití.

Do budoucna pak tyto velké kontejnery poslouží také jako základy pro vybudování nového výstavního přístřešku pro už zrenovované exponáty. Letadel tak pomůžou ochránit ještě více.,

Dvojice menších kontejnerů pak poskytne ochranu jak novým přírůstkům do sbírek, tak těm, které se momentálně nacházejí jinde v zázemí muzea. Vzhledem k tomu, že patříme mezi nejstarší muzea svého druhu v Česku, potýkáme se s tím, že původní přístřešky depozitáře po dlouhých desetiletích využívání už nevyhovují svému původnímu účelu. Letošní investice do obnovy a rozšíření depozitáře činila přes 450 tisíc korun celkem.

Postupně proto pracujeme na obnově a úpravě zázemí, v čemž jsme letos díky Ministerstvu kultury udělali velký krok vpřed.


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR