Rekonstrukce Z-37 Turbo Military

V první polovině roku 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce unikátního Zlin Z-37 Turbo Military. V první etapě byl letoun ve společnosti SimlyFin ze Starého Města u Uh. Hradiště úplně rozebrán a velmi pečlivě po částech zrestaurován do původní podoby z roku 1985, a to včetně nového potažení plátnem a kamuflážního nátěru. Ve druhé etapě byl Z-37 TM po převozu ze ze Starého Města dokončen členy muzea v hangáru Slováckého aeroklubu Kunovice. Na uvedení exponátu do autentické podoby se výrazně podíleli radou i fyzickou pomocí bývalí pracovníci, kteří na projektu Turbo Military v roce 1985 pracovali či jej přímo vedli. Rekonstrukce byla dokončena 23. 6. 2017 a následující den byl Z-37 Turbo Military veřejně představen veřejnosti na akci Odlétáme na prázdniny 2017 – Military den Kunovice.

Za úspěšnou realizaci projektu, materiální pomoc, vzácné odborné rady, ideovou podporu a pomoc montáží si velké poděkování zaslouží:

Na rekonstrukci se podílely společnosti:

Projekt byl financován z vlastních zdrojů – ze vstupného, prodeje suvenýrů a darů ze sezon 2015 a 2016.

Tým LMKU


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR