Ministerstvo kultury nám pomáhá s ochranou sbírky

Prioritou našeho muzea  je zachování všech exponátů,  které se nacházejí v našich sbírkách i  pro další generace.

Je nutné je chránit před vlivem různých živlů – přírodních i kriminálních. Proto nás nesmírně těší a máme velkou radost z toho, že nám Ministerstvo kultury ČR poskytlo letos již třetí dotaci, tentokráte na instalaci zabezpečovacího a protipožárního systému a rozšíření kamerového systému.

Celková dotace ve výši 111 000 Kč pochází z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami. Muzeum se na celém projektu spolupodílí částkou 48 725 Kč.

Je pro nás ctí a velkou motivací do dalších projektů,  také to, že ministerstvo naši žádost schválilo v celé požadované výši, jelikož to není pravidlem.

Děkujeme tímto Ministerstvu kultury za to, že nám pomáhá s rozvojem muzea a ochranou a zabezpečením významné a cenné sbírky!

Tým leteckého muzea

(Moc díky i Vám, Věrko!)


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR