Čestné uznání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V pondělí 18. března 2019 proběhl slavnostní ceremoniál v rámci zasedání Podvýboru pro letectví a vesmírný program, který pracuje pod hospodářským výborem Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v Praze. Součástí ceremoniálu bylo předání ocenění významným osobnostem a týmům za dosažené úspěchy, celoživotní přínos a prezentaci českého letectví a kosmonautiky za rok 2018.

Z rukou předsedy Petra Dolínka a dalších zástupců z řad podvýboru pro letectví a vesmírný program, převzalo deset jednotlivců a pět kolektivů na půdě Poslanecké sněmovny ocenění za celoživotní přínos pro české, resp. československé letectví a kosmonautiku a jeho propagaci.

Na Slovácko putovaly hned dvě ocenění. “Za celoživotní přínos letectví” byl oceněn dlouholetý šéfpilot Aircraft Industries, a.s. a člen Slováckého aeroklubu Kunovice pan Stanislav Sklenář, jehož profesní dráha je úzce spojena  právě s kunovickým letectvím. Po řadu let byl předsedou Slováckého aeroklubu Kunovice. 

Druhé ocenění, a to “Čestné uznání kolektivu techniků Leteckého muzea v Kunovicích vedenému Martinem Hrabcem za unikátní záchranu letadla TU-154M, které bylo určeno k sešrotování”, bylo předáno pro celý tým Leteckého muzea v Kunovicích.

“Před pěti lety jsme začínali svou první sezónu jako noví provozovatelé  muzea. V té době jsme byli na začátku a prakticky bez financí. V tom jsme se navíc pustili do nejistého projektu záchrany tupolevu. Byla to pro nás nejen výzva a jedinečná příležitost, ale také velké riziko. V tu dobu nikdo nemohl vědět, jak to vše zvládneme. A dnes tady stojím před vámi, a to na tak významném místě, jakým Poslanecká sněmovna je a přebírám za náš celý muzejnický tým takové významné ocenění. Bez obrovské vůle muzejního týmu, podpory od našich nejbližších a od lidí z  řad veřejnosti, kteří projektu pomohli i finančně, bych tady teď nestál. Toto ocenění pro nás hodně znamená. Děkujeme všem, kteří nám na této nelehké cestě pomáhali. Mockrát díky,”pronesl za muzeum Martin Hrabec ve svém děkovném proslovu.

Děkujeme.


Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.

Od roku 2018 sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR
Od roku 2019 Člen asociace muzeí a galerií ČR